http://schoolwiz.nl/basisonderwijs/taal/
Export date: Wed Aug 21 4:41:57 2019 / +0000 GMT

Oefen per klas en per onderdeel online of print werkbladen.
Handige taaluitleg met uitlegfilmpjes. Taaltips en ezelsbruggetjes.

Veel taalplezier!

 

Taal is belangrijk!
Hoe beter kinderen taal beheersen, hoe beter zij het blijken te doen in andere vakken. Taal speelt dus ook een belangrijke rol bij andere vakken. Leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spelling en woordenschat zijn hierbij erg belangrijk.


Tegenwoordig schrijven kinderen meer dan ooit, denk aan whatsapp, email, facebook en twitter. Kinderen kunnen hierdoor korte creatieve berichten schrijven. Maar hoe zit het met langere teksten zoals verslagen, samenvattingen of werkstukken? Of het nu gaat om lange teksten of om korte teksten, het goed kunnen verwoorden van ideeën en gedachten is heel belangrijk voor het leerproces van een kind.


Aan het einde van de basisschool moeten de leerlingen een bepaald wenselijk minimum taalniveau hebben. De Rijksoverheid heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, de zogenaamde referentieniveaus voor taal. Deze referentieniveaus beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan, op het gebied van taal. Schoolwiz zorgt voor handig aanvullend lesmateriaal voor alle leerjaren. Hiermee kunnen leerlingen hun taalvaardigheid verbeteren en goed worden voorbereid op de brugklas.


 

De referentieniveaus taal hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):
     – mondelinge taalvaardigheid (gesprek voeren, luisteren en spreken) 
     – leesvaardigheid (o.a. zakelijke en literaire teksten lezen) 
     – schrijfvaardigheid (o.a. een opstel of brief schrijven) 
     – begrippenlijst (bijv. kennis van begrippen zoals klinker of spreekwoord) en taalverzorging (taal correct toepassen)

 

Referentiekaders rekenen en taal

Referentiekader Taal en Rekenen.
Lees een uitgebreide uitleg over de referentieniveaus in de publicatie:  Referentiekader taal en rekenen.

 

Voor alle klassen:
     – taalspelletjes
     – taaluitleg en tips 
     – filmpjes met taaluitleg 
     – online taaloefeningen 
     – werkbladen printen

 

Taal groep 1&2        Taal groep 3        Taal groep 4        Taal groep 5
          TAAL GROEP 1&2                               TAAL GROEP 3                                TAAL GROEP 4                                 TAAL GROEP 5

 

Taal groep 6        Taal groep 7        Taal groep 8
            TAAL GROEP 6                                TAAL GROEP 7                                 TAAL GROEP 8

 

Dyslexie bij kinderen
Bij dyslexie heb je een hardnekkig probleem bij het aanleren van lezen en het spellen op woordniveau. Letterlijk betekent dyslexie: niet kunnen lezen. 
Bij dyslexie kunnen leesproblemen en spellingproblemen voorkomen. Deze kunnen ook los van elkaar voorkomen. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.


Dyslexie maakt lezen en schrijven behoorlijk lastig. Je kunt er een leerachterstand van oplopen. Meer weten over de oorzaken & gevolgen, kenmerken, het vaststellen en de behandeling van dyslexie?
Ga naar leer- en gedragsproblemen bij kinderen. Klik hier 
>>


.