http://schoolwiz.nl/basisonderwijs/schoolvakken/
Export date: Thu Apr 18 18:49:30 2019 / +0000 GMT

Hier vind je alles over verschillende schoolvakken.
Denk aan uitleg, werkstuk informatie, spreekbeurten, verhalen en plaatjes.

Veel leerplezier!

 

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatievakken zijn heel erg belangrijk. Wetenschap en technologie spelen een grote rol in de wereld waarin kinderen nu opgroeien. Belangrijk hierbij is dat scholen aandacht besteden aan thema's zoals gezag, democratie, kracht en kringloop, zodat een kind kennis en vaardigheden ontwikkelt voor bijvoorbeeld zijn eigen veiligheid, voeding en sociale contacten. Een goede ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van wereldoriëntatie helpt een kind succesvol deel te kunnen nemen in de samenleving.


 

aardrijkskunde                     Geschiedenis                    biologie
            AARDRIJKSKUNDE                                               GESCHIEDENIS                                                               BIOLOGIE


 

Godsdienst                     verkeer                   Maatschappijleer
                  GODSDIENST                                                               VERKEER                                                      MAATSCHAPPIJLEER 

Kunstzinnige oriëntatie
Bij  kunstzinnige  oriëntatie  maken  kinderen  kennis  met  kunst  en  cultuur. Zo leren kinderen onder andere omgaan met beelden, taal, spel en muziek. Ook leren kinderen om met beelden, taal en muziek hun gevoelens uit te drukken. Persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van een kind zijn erg belangrijk. Kunstzinnige oriëntatie is dus niet alleen maar dat je een mooi schilderij kunt maken of heel goed kunt dansen, maar ook de ontwikkeling van creativiteit in denken, praten en gebaren.Handvaardigheid
                    tekenen                    muziek
           HANDVAARDIGHEID                                                     TEKENEN                                                                       MUZIEK                           drama en theater

             DRAMA & THEATER                                                          Bewegingsonderwijs

De meeste kinderen houden van bewegen, zij bewegen veel en graag. Helaas bewegen niet alle kinderen genoeg. Het is heel belangrijk dat kinderen voldoende bewegen en blijven bewegen. Maar ook dat ze het ook leuk blijven vinden. Scholen hebben vaak als doel om leerlingen te stimuleren om te bewegen. Bewegen is gezond!


 

bewegingsonderwijs (gym)
LICHAMELIJKE OPVOEDING (GYM)