http://schoolwiz.nl/basisonderwijs/rekenen/
Export date: Thu Apr 18 18:46:56 2019 / +0000 GMT

Oefen per klas en per onderdeel online of print werkbladen.
Handige rekenuitleg met uitlegfilmpjes. Rekentips en ezelsbruggetjes.


Veel rekenplezier!

 

Rekenen is belangrijk!
Door de komst van rekenmachinetjes in het onderwijs lijkt het alsof het blijven oefenen van sommen (rijtjes sommen) uit de tijd en niet meer nodig is. Maar niets is minder waar. Voor rekenkundig inzicht moet een kind de automatismen van het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (later ook breuken) eigen maken. Het is dus heel erg belangrijk dat een kind eerst deze basisvaardigheden goed onder de knie heeft, voordat het kind creatief en met inzicht kan gaan werken.


Aan het einde van de basisschool moeten de leerlingen een bepaald wenselijk minimum rekenniveau hebben. De Rijksoverheid heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, de zogenaamde referentieniveaus voor rekenen. Deze referentieniveaus beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan, op het gebied van rekenen. Schoolwiz zorgt voor handig aanvullend lesmateriaal voor alle leerjaren. Hiermee kunnen leerlingen hun rekenvaardigheid verbeteren en goed worden voorbereid op de brugklas.


De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):
     - getallen 
     - verhoudingen 
     - meten en meetkunde 
     - verbanden


 

     Referentiekaders rekenen en taal


Referentiekader Taal en Rekenen.
Lees een uitgebreide uitleg over de referentieniveaus in de publicatie:  Referentiekader taal en rekenen.


Voor alle klassen:

     - filmpjes met rekenuitleg
     - online rekenoefeningen
     - werkbladen printen
     - rekenspelletjes


 

Rekenen groep 1 en 2        Rekenen groep 3        Rekenen groep 4        Rekenen groep 5
   REKENEN GROEP 1 & 2                     REKENEN GROEP 3                      REKENEN GROEP 4                      REKENEN GROEP 5


Rekenen groep 6
        Rekenen groep 7        Rekenen groep 8
       REKENEN GROEP 6                        REKENEN GROEP 7                      REKENEN GROEP 8

 

Dyscalculie bij kinderen
Sommige kinderen hebben ernstige problemen met rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben problemen bij het aanleren en automatiseren van basisvaardigheden van rekenen. Meer weten over de oorzaken & gevolgen, kenmerken, het vaststellen en de behandeling van dyscalculie?  Ga naar leer- en gedragsproblemen bij kinderen. Klik hier >>
.